English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Efeseni 3:20-21
Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui
Isaia 12:4

Ştiri: 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO

Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

Cu obiectivul de a glorifica pe Dumnezeu ne-am pregătit pentru voi cântece înregistrare video de cântăreţ, compozitor şi evanghelist - George Zmozek.
Puteţi găsi aici melodii - laude în mai multe limbi, cu scopul de a slava a numelui lui Isus.
Imediat după crearea unui cântec nou videorecord şi bazat pe sprijinul de la colaboratorii nostri cu privire la traducerea în limba dvs. şi feedback-ul de la ei, înregistrări video noi vor fi gata aici, pentru tine în fiecare zi.
Vom fi bucuroşi să vă trimită o informare ca pentru noul video-melodii - vă rugăm să pune adresa dvs. de e-mail aici:


With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:

E-mail:

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumeaShare with friends on Facebook

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentruca oricine crede în El, să nu piară,
ci să aibă viaţa vecinică.

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea

Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

I know who loves me

 
 

TOP 20


Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO


Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea


Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me