English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - ROShare with friends on Facebook


Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO
Căci chiar dacă smochinul nu va înflori,
viţa nu va da niciun rod,
rodul măslinului va lipsi,
şi cîmpiile nu vor da hrană
eu tot mă voi bucura în Domnul
şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci
eu tot mă voi bucura în Domnul
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
eu tot mă voi bucura în Domnul
eu tot mă voi bucura în Domnul
În fie care zi Te voi binecuvînta,
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
eu tot mă voi bucura în Domnul
eu tot mă voi bucura în Domnul
În fie care zi Te voi binecuvînta,
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
Căci chiar dacă smochinul nu va înflori,
viţa nu va da niciun rod,
oile vor pieri din staule,
şi nu vor mai fi boi în grajduri,
eu tot mă voi bucura în Domnul
şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci
eu tot mă voi bucura în Domnul
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
eu tot mă voi bucura în Domnul
eu tot mă voi bucura în Domnul
În fie care zi Te voi binecuvînta,
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
eu tot mă voi bucura în Domnul
eu tot mă voi bucura în Domnul
În fie care zi Te voi binecuvînta,
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!
Muzica - text -- cent - George Zmozek
 

TOP 20


Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO


Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea


Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me