English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13Share with friends on Facebook


Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13
Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om pe care -l iubeşte
Domnul aude cînd strig către El.
Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne,
şi -l înconjuri cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.
Praise and worship
Music -- text -- sing Georg Zmozek
 

TOP 20


Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO


Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea


Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me