English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumeaShare with friends on Facebook


Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentruca oricine crede în El, să nu piară,
ci să aibă viaţa vecinică.

 

TOP 20


Căci chiar dacă smochinul nu va înflori - RO


Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea


Să ştiţi că Domnul Şi -a ales un om -- Isus -- Română - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me